تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

دانلود

  • دانلود نرم افزار پاور بی آی
  • https://t.me/SSRSGuide/496
  • دانلود نرم افزار کلیک سنس دسکتاپ

  برای دریافت فایل فوق می توانید از کانال کلیک ویو به آدرس زیر در تلگرام استفاده کنید

آدرس کانال

https://t.me/QLIKVIEWGUIDE

فایل نصب کلیک سنس دسکتاپ

https://t.me/QLIKVIEWGUIDE/800

 

  • دانلود نرم افزار کلیک ویو دسکتاپ

  برای دریافت فایل فوق می توانید از کانال کلیک ویو به آدرس زیر در تلگرام استفاده کنید

آدرس کانال

https://t.me/QLIKVIEWGUIDE

فایل نصب کلیک ویو دسکتاپ

https://t.me/QLIKVIEWGUIDE/748