تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

دوره های برون سازمانی

برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار های Self Service BI

 • سازمان بنیاد مستضعفان (کلیک ویو)
 • شرکت دخانیات (کلیک ویو)
 • بیمه سرمد (کلیک سنس)
 • شهرداری تهران (کلیک ویو)
 • وزارت نفت (کلیک ویو)
 • بیمارستان میلاد (کلیک سنس)
 • آب و فاضلاب استان تهران (کلیک سنس)
 • گروه بهداشتی فیروز (کلیک ویو)
 • شرکت اک تک تکنولوژی کیش اصفهان (پاور بی آی)
 • پوشاک جین وست  (کلیک سنس)
 • هلدینگ یزدباف (تجمیع سازی داده SSIS )