تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

میلاد محمدی

میلاد محمدیدانش اموخته برتر درس پایگاه داده و فارغ التحصیل از دانشگاه علم و صنعت
زمینه کاری :طراحی و پیاده سازی ماژول های هوش تجاری ( (Data warehouse & ETL وOLAP ،طراحی و برنامه نویسی .Net  و MSSQL
سابقه کاری در پیاده سازی و طراحی  نرم افزار
سابقه کاری در پیاده سازی ، بهبود و طراحی انباره داده
طراحی و پیاده سازی انباره داده و ETL در بنیاد مستضعفان ، بانک دی
طراحی و پیاده سازی ماژول محاسبه ی کارانه در بانک دی
طراحی و پیاده سازی انبار داده ی ماژول  استراتژی نرم افزار پویینتر در بانک دی ، بانک پارسیان ، سازمان ایممیدرو ...
پیاده سازی فرمول نویسی
طراحی و پیاده سازی یکپارچه سازی داده های فروش از نرم افزارهای شماران و همکاران در هلدینگ مدی تکسیس