تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

نحوه نمایش نقشه در کلیک ویو

کلیک ویو در حالت عادی امکان نمایش نقشه را در داشبورد ندارد اما می توان از طریق نکات زیر از طریق گوگل مپ نقشه ای را نمایش داد.

 

QlikViewMap.zip (3/21 mb)

Loading